รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

อบรมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting

วันที่ของกิจกรรม : 23 ก.พ. 2564

อบรมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการอบรมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Zoom meeting เพื่อให้ บุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ และสามารถใช้งานระบบประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งมี นายธงชัย มูลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212302101154_1.jpgpic_20212302101154_2.jpgpic_20212302101154_3.jpgpic_20212302101155_4.jpgpic_20212302101155_5.jpgpic_20212302101155_6.jpgpic_20212302101156_7.jpgpic_20212302101156_8.jpgpic_20212302101156_9.jpgpic_20212302101157_10.jpgpic_20212302101157_11.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 210 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ