รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

รอง อดย. ร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจและ แสดงสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงโลกและให้กำลังใจเด็กและเยาวชนจากทั่วโลก 32 ประเทศ

วันที่ของกิจกรรม : 22 เม.ย. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 19.35 น. Youth for Next Step ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรด้านเด็ก เยาวชน และสิ่งแวดล้อม ทำกิจกรรม Online "เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมทำภารกิจต่อเนื่องโดยการทำ Mission "การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม" จำนวน 21 Mission 21 วัน ระหว่างวันที่ 2 - 21 เมษายน 2564 และ Mission สุดท้ายเป็นการเข้าร่วม Zoom meeting เพื่อรวมพลังเยาวชนจากทั่วโลก 32 ประเทศ รวมทั้งสิ้นเกือบ 2,000 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันคุ้มครองโลก Earth Day ภาคีเครือข่ายเยาวชนทั่วโลก 32 ประเทศ จะรวมตัวกันจัดกิจกรรม Online "YouthEarthDay" เพื่อให้แนวทางและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมีนางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจและให้กำลังใจเด็กและเยาวชน ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. กรุงเทพมหานคร

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212204201108_1.jpgpic_20212204201108_2.jpgpic_20212204201109_3.jpgpic_20212204201109_4.jpgpic_20212204201109_5.jpgpic_20212204201110_6.jpgpic_20212204201110_7.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 283 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ