รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประชุมหารือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วันที่ของกิจกรรม : 22 ก.พ. 2564

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมหารือข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาและขยายสื่อดีสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ Microsoft Team ณ ห้องรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212202142830_1.jpgpic_20212202142832_2.jpgpic_20212202142834_3.jpgpic_20212202142836_4.jpgpic_20212202142839_5.jpgpic_20212202142841_6.jpgpic_20212202142843_7.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 141 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ