รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 3-14 พฤษภาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ดย.พม. ติดตามความคืบหน้าแก้ไขสถานะบุคคลให้แก่เด็กและเยาวชนในความอุปการะ

วันที่ของกิจกรรม : 21 เม.ย. 2564

 

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting โดยมี นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกอง​ส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมไปถึงพิจารณาการจัดทำคู่มือการดำเนินงานเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กและเยาวชนในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212104095918_1.JPGpic_20212104095920_2.JPGpic_20212104095922_3.JPGpic_20212104095924_4.JPGpic_20212104095927_5.JPGpic_20212104095929_6.JPG

จำนวนผู้เยี่ยมชม 329 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ