รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้จากด้านล่าง โดยอาจจะระบุคำค้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หากไม่พบคำถามที่ท่านต้องการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดย คลิกที่นี่
มีรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด 35 รายการ
หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : หากสัมภาษณ์ผ่านแล้วจะได้รับหนังสือรับรองเมื่อไหร่
คำตอบ :

ภายใน 1-2 วันทำการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์จะแจ้งในวันสอบสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : หลักฐานอื่นๆ ที่ใช้แทนผลสอบทางภาษาอังกฤษได้
คำตอบ :

1) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษา /หลักสูตรภาคปกติระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือ 
2) ใบประกาศนียบัตร หรือใบรายงานผลการศึกษาจากสถาบันสอนภาษาที่ระบุว่าท่านสำเร็จหลักสูตรนั้น ๆ หรือ 
3) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ 
4) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of secondary education) จากโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : ผลคะแนนสอบ TOEFL ต้องเป็น Paper, IBT, หรือ CBT ***ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
คำตอบ :

ใช้ได้ทั้ง 3 แบบ

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : ผลคะแนนสอบ IELTS ต้องเป็น Academic หรือ General ****ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
คำตอบ :

ใช้ได้ทั้งสองแบบ

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : หลักฐานทางการเงิน บัญชีออมทรัพย์ ต้องมีการเช็คย้อนหลัง 6 เดือนหรือไม่
คำตอบ :

ทาง ดย. ไม่มีการตรวจสอบบัญชีย้อนหลัง ขอให้ ณ วันที่ออกหนังสือรับรองมีเงินในบัญชีตามจำนวนที่กำหนด

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ