รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้จากด้านล่าง โดยอาจจะระบุคำค้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หากไม่พบคำถามที่ท่านต้องการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดย คลิกที่นี่
มีรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด 35 รายการ
หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : ดย. จะเปิดรับสมัครเมื่อใด
คำตอบ :

จะประกาศรับสมัครประมาณสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน และเปิดรับสมัครประมาณสัปดาห์ที่ 1 หรือ 2 ของเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ให้ติดตามประกาศรับสมัครได้ทาง www.dcy.go.th

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : หนังสือรับรองจากทาง ดย. มีวันหมดอายุหรือไม่
คำตอบ :

หนังสือรับรองจาก ดย. จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน ในปีถัดไป 
ตัวอย่างเช่น สมัครเข้าร่วมโครงการในปี 2554 หนังสือที่ได้รับจะหมดอายุวันที่ 30 มิ.ย. 2555

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : การสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ ดย. สัมภาษณ์ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
คำตอบ :

สัมภาษณ์ภาษาไทย

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : เอกสารที่ยื่นขอหนังสือรับรองจากทาง ดย. ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่
คำตอบ :

ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ แต่เอกสารที่ยื่นให้ทางสถานทูตออสเตรเลียต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หัวข้อคำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน WORK AND HOLIDAY VISAS & WORKING HOLIDAY SCHEME
คำถาม : แผนการเดินทางต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
คำตอบ :

แผนการเดินทางที่ยื่น ดย. สามารถเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ฉบับที่ยื่นให้ทางสถานทูตออสเตรเลียต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ