รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้จากด้านล่าง โดยอาจจะระบุคำค้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หากไม่พบคำถามที่ท่านต้องการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดย คลิกที่นี่
มีรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด 35 รายการ
หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของเด็กและเยาวชน
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 179 , 239 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 179 , 239

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : สภาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 150 , 155 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 150 , 155

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : แผนกลยุทธ์กรม แผนปฏิบัติราชการประจำปี
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เยาวชน โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 246 , 247 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 246 , 247

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : นโยบายระดับชาติด้านเด็กและเยาวชน
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เยาวชน โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 244 , 306 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 244 , 306

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : กฎหมายระหว่างประเทศด้านเด็กและเยาวชน
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ  กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เยาวชน โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 295 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 295

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ