รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน เจ้าของบัชชี มรณะ
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) บุณเลิศ อินทร์ลี 3430300747595
รายละเอียดการร้องเรียน แจ้งย้ายบัชชี ตั้งแต่ ยาย. บุญเลิศ อินทร์ลี เสียชีวิต. . แต่ไม่เข้าระบบ รอจนมาถึงวันนี้ พอเช็ค. ล่าสุด. 10/07/2564. ก็ยังเข้า บัชชีเดิ ทั้งหมด. ซึ้งบัชชี ถอนเงินไม่ได้ ตั้งแต่ ยา . ไปแจ้ง เทศบาล2 รอบแล้วคะ ซึ้ง. ดิฉัน. 190980219053 . เป็น มารดาของ. 235920001091 . อนัญญา อิทร์ลี เองค่ะ
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน ร้องทุกข์
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ