รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน เงินอุดหนุนเด็ก
ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน น.ส นาฏยา บุญชื่น
ที่อยู่ 74 ม.11 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ
จังหวัด ลพบุรี
โทรศัพท์ 0802348896
โทรศัพท์มือถือ 080-2348-896
e-Mail Address
อาชีพ ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) เงินอุดหนุนเด็ก
รายละเอียดการร้องเรียน วันที่20/01/2564 ขึ้นสถานะถูกระงับสิทธิเนื่องจากมีวันที่ติดต่อประกาศก่อนวันที่ลงทะเบียร
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน ร้องเรียน
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ