รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน เสนอให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ทุ่งพลา
ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องเรียน สุพรเทพ สุวรรณรัตน์
ที่อยู่ 1/1 ม.2 ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180
จังหวัด ปัตตานี
โทรศัพท์ 0802708746
โทรศัพท์มือถือ 080-2708-746
e-Mail Address suporntep9337@gmail.com
อาชีพ อื่นๆ
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพลา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียดการร้องเรียน เสนอให้มีประสานงานเพื่อการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลทุ่งพลา (จ.ปัตตานี) เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน อื่นๆ
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ