loader

  Infographic  Video Clips / สื่อวีดีทัศน์

  การแสดงความรักของพ่อแม่ ที่เคารพพื้นที่ส่วนตัวของลูก

  วิธีแสดงความรักต่อเด็กอย่างเหมาะสม
  เกร็ดความรู้

  1. ความรัก-Cilck
   ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  2. 5 วิธีบอกรักลูก-Cilck
   ที่มา : มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์
  3. องค์ประกอบของความรัก-Cilck
   ที่มา : GOODLIFE update.com
  4. Alternative Care "การเลี้ยงดูเด็กด้วยความรัก" ในสภาพแวดล้อมของครอบครัว-Cilck
   ที่มา :
  5. ด้วยรักและมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก-Cilck
   ที่มา :