รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 พ.ย. 2561

Share

***ประกาศรับสมัครงาน*** 4 อัตรา
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงงานจ้างเหมา ประจำปีงบประมาณ 2562 

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 อัตรา
2.ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3.ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
4.ช่วยปฏิบัติงานคนสวน จำนวน 1 อัตรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ