รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

ขยายเวลารับสมัครยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 ต.ค. 2560

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขยายเวลารับแบบเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

โทรศัพท์ 0 2651 7788, 0 2255 5850-5 ต่อ 122

คลังภาพ (Gallery)
pic_20171610075524_1.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ