รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ของข่าว : 8 ส.ค. 2560

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งแบบเสนอประวัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 (ตามแบบฟอร์ม) ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2560

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ เยาวชน และครอบครัว

โทรศัพท์ 0 2651 7788

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ