รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

8 พ.ย. 2561 : การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ข่าวเด่น

ด้วย โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกใหม่ ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ให้เข้ากับการออกกำลังกายด้วยจังหวะดนตรี เพื่อแสดงพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่สู่ความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด

24 ม.ค. 2560 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ข่าวเด่น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ