รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 พ.ย. 2560 : การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

การรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนกองส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

13 ต.ค. 2560 : ขยายเวลารับสมัครยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

ขยายเวลารับสมัครยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

28 ส.ค. 2560 : ประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

ประชาสัมพันธ์การจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ( ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2560 )

21 ส.ค. 2560 : รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย – นิวซีแลนด์ ประจำปี 2560

8 ส.ค. 2560 : การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

การคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2561

8 ส.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Culture) Japan ASEAN Student Council เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ JENESYS 2017 หัวข้อ Composite 1st (Culture) Japan ASEAN Student Council เพิ่มเติม

7 ส.ค. 2560 : ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

3 ส.ค. 2560 : แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

แนวทางการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

3 ส.ค. 2560 : แบบฟอร์มการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

แบบฟอร์มการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน

17 ก.ค. 2560 : การประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

การประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2560

30 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

30 พ.ค. 2560 : ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง โครงการ Working Holiday

ประกาศรับสมัครออนไลน์เพื่อขอหนังสือรับรอง โครงการ Working Holiday

20 พ.ค. 2560 : รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ตอน "แผ่นดินเดียวกัน"

รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ตอน "แผ่นดินเดียวกัน" ณ จังหวัดเพชรบุรี https://youtu.be/CTQ4cuR7cJk

14 มี.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560 มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2560 มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา

13 มี.ค. 2560 : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560


เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ