รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

255 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทั่วไป Tel.0 2306 8932,8657/Fax 0 2306 8658-59

กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย Tel.0 2306 8613,8614/Fax 0 2306 8703

กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว Tel. 0 2306 8935/Fax0 2 306 8829

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ Tel.0 2306 8925,8695,8903/Fax 0 2651 7788
กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน Tel. 0 2306 8853,8856/Fax 0 2651 6735
กลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ Tel. 0 2306 8697,8698/Fax 0 2651 6534

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ