รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 8633 รายการ
รายงานสถานการณ์โควิด - 19 (กลุ่มเด็กและเยาวชน) พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
รายงานสถานการณ์โควิด - 19 (กลุ่มเด็กและเยาวชน) พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กรณีพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ถอดบทเรียนและจัดทำแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กรณีพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

วันเสาร์ที

รายงานสถานการณ์โควิด - 19 (กลุ่มเด็กและเยาวชน) พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
รายงานสถานการณ์โควิด - 19 (กลุ่มเด็กและเยาวชน) พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
พม. โดยกรมเด็ก ฯ จัดการประชุมการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในการบริหารภาพลักษณ์องค์กรแบบใหม่

พม. โดยกรมเด็ก ฯ จัดการประชุมการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ในการบริหารภาพลักษณ์องค์กรแบบใหม่
 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565  กร

MSDHS announced policy to protect children from all forms of violence

Wednesday, May 18, 2022, at the DCY Operation Center, Mrs. Jatuporn Rojanaparnich, Director-General of the Department of Children and Youth (DCY),

รมว.พม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รับมอมเงินจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เพื่อใช้ในการจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รมว.พม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รับมอบเงินจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เพื่อใช้ในการจัดตั้งสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดพิษณุโลก กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ผู้บริหาร พม. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระราชินี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรว

รายงานสถานการณ์โควิด - 19 (กลุ่มเด็กและเยาวชน) พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รายงานสถานการณ์โควิด - 19 (กลุ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
พม. โดยกรมเด็ก ฯ พิธีปิดการอบรมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในจังหวัดที่มีสถานกักตัวคนต่างด้าว รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการอบรมเจ้าหน้าที่สหวิชาช

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมงาน "Better Thailand Open Dialogue: ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมงาน "Better Thailand Open Dialogue: ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"
 

วันพฤหัสบดีที่ 1

พม. โดยกรมเด็ก ฯ หารือแนวทางการขับเคลื่อนและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง(EF)

พม. โดยกรมเด็ก ฯ หารือแนวทางการขับเคลื่อนและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง(EF)
 

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
ประกาศกองยุทธศาสตร์เเละเเผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศกองยุทธศาสตร์เเละเเผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รายงานสถานการณ์โควิด - 19 (กลุ่มเด็กและเยาวชน) พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
รายงานสถานการณ์โควิด - 19 (กลุ่มเด็กและเยาวชน) พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
พม. ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับกรมสุขภาพจิต ในการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวง พม.

พม. ลงนามความร่วมมือ(MOU) กับกรมสุขภาพจิต ในการดูแลฟื้นฟูผู้ใช้บริการที่มีอาการทางจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวง พม. 
 

วั

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแผนงานด้านการเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 11 โซน B กระทรวงการพัฒนาสังคมและค

The MOU on the Development of Foster Care Signing Ceremony

Wednesday, May 18, 2022, at the Department of Children and Youth, Ministry of Social Development and Human Security Building, the Ministry of Socia

พม. ฟันธง ประกาศนโยบายคุ้มครองเด็ก จากการถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. อาคารกระทรวง พม. ชั้น 11 และระบบประชุมทางไกล

 

นางจตุพร โรจนพ