รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

13 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ
12 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23 ธ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
26 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 พ.ย. 2564 : ขอเปลี่ยนเเปลงเเผนการจ้างก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล. 2 ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอน เเละสิ่งก่อสร้าง
2 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
15 ต.ค. 2564 : ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
11 ต.ค. 2564 : ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปี 2565 (10 เดือน)
1 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
17 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน บ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดกรุงเทพ เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
14 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่องเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
13 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน
13 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน
7 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
23 ส.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 ส.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 พ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 เม.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 เม.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน
9 มี.ค. 2564 : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3-4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
11 ก.พ. 2564 : ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
12 ม.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
30 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15 ธ.ค. 2563 : เเผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
4 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
25 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
13 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 ต.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 ก.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 ก.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
20 ส.ค. 2563 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2563 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก จัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ดย.
19 ส.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 ส.ค. 2563 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๓
17 ก.ค. 2563 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2563
23 เม.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 เม.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9 เม.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25 มี.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
17 มี.ค. 2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562
13 มี.ค. 2563 : ประกาศ เรื่อยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 มี.ค. 2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ศดร. , บำรุงรักษาและประมวลผลฯ ศดร.)
27 ก.พ. 2563 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (บริการสื่อสารโทรคมนาคมฯ จำนวน 6 เดือน, บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 6 เดือน, จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ))
27 ก.พ. 2563 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (บริการสื่อสารโทรคมนาคม ของ ดย.)
24 ก.พ. 2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ โดยวิธี e-bidding
17 ก.พ. 2563 : ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส.บ้านมหาเมฆ
5 ก.พ. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 ม.ค. 2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
3 ธ.ค. 2562 : ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 ก.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 ก.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 ก.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
31 ก.ค. 2562 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 พัฒนาระบบข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ
21 มิ.ย. 2562 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
16 พ.ค. 2562 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
15 พ.ค. 2562 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 มี.ค. 2562 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562
8 มี.ค. 2562 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนคุ้มครองเด็ก
27 ก.พ. 2562 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
15 ก.พ. 2562 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
12 ก.พ. 2562 : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6 ก.พ. 2562 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
11 ม.ค. 2562 : เรื่องเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
17 ธ.ค. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
14 ธ.ค. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
12 ธ.ค. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
12 ธ.ค. 2561 : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
30 พ.ย. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7 พ.ย. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของ ส.บ้านมหาเมฆ
1 พ.ย. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม
3 ต.ค. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของส.บ้านมหาเมฆ
28 ก.ย. 2561 : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ขอลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
28 ส.ค. 2561 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ส.ค. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน 4 รายการ
22 ส.ค. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
10 ก.ค. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
4 ก.ค. 2561 : ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
14 มิ.ย. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
23 มี.ค. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
27 ก.พ. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปีงบประมาณ 2561
21 ก.พ. 2561 : ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ก.พ. 2561 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
22 ม.ค. 2561 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
21 ธ.ค. 2560 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงปม.2561 ของส.บ้านมหาเมฆ
14 พ.ย. 2560 : เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in C:\AppServ\www\dcy\webnew\main\purchase.php on line 168

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in C:\AppServ\www\dcy\webnew\main\purchase.php on line 168
19 ม.ค. 2565 : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาด 83 ที่นั่ง และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง
7 ก.ย. 2564 : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน
16 ก.ย. 2564 : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน
5 พ.ย. 2564 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
24 พ.ย. 2564 : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
11 พ.ย. 2564 : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล
5 พ.ย. 2564 : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของบ้านพักเด็กเเละครอบครัวกรุงเทพมหานคร
28 ต.ค. 2564 : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ โครงการซื้ออาหารสด อาหารเเห้ง เเละอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
5 ต.ค. 2564 : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
30 ก.ย. 2564 : ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
27 ก.ย. 2564 : ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ เเบบ บก.06 งานจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
13 ก.ย. 2564 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อนมผงสำหรับเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24 ส.ค. 2564 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารสำนักงาน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
23 เม.ย. 2564 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564
13 ม.ค. 2564 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร (การประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564)
28 ธ.ค. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 - 2564
22 ธ.ค. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน
30 ต.ค. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน
30 พ.ย. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน
30 ก.ย. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 เดือน
26 ม.ค. 2564 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563
14 ม.ค. 2564 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน
8 ม.ค. 2564 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน
25 ธ.ค. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดย.
17 ธ.ค. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการพัฒนาการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านระบบดิจิทัล
15 ธ.ค. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564
26 พ.ย. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศภายใน ของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 เดือน
26 พ.ย. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 เดือน
13 พ.ย. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 ก.ย. 2563 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 เดือน
20 เม.ย. 2564 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
18 ส.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ
26 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างการจัดทำระบบจัดทำงบประมาณประจำปีและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
25 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
18 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
17 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 53 รายการ
6 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหลัง ดย. 147,200.- บาท
6 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ 132,000.- บาท
5 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 1 งาน 190,000.- บาท
5 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวน 1 งาน 500,000.- บาท
4 ก.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อภาพยนต์เชิงสารคดี จำนวนเงิน 480,000 บาท
27 เม.ย. 2560 : ประกาศราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
19 เม.ย. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
24 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลง
24 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีตกลง
17 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
15 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักสูตรเพื่อการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง โดยวิธีตกลง
8 มี.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”
28 ก.พ. 2560 : ระกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง 8 Model 12 สถานรองรับ
17 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 3 ชุด
15 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ
15 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
6 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 17 รายการ
6 ก.พ. 2560 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ
26 ม.ค. 2560 : ราคากลางการจัดทำการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็ก
17 ม.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
9 ม.ค. 2560 : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อวัสดุ ของ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว
6 ม.ค. 2560 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำนวัตกรรมปฏิบัติการในการสร้างวินัยแก่เด็กปฐมวัยและติดตามประเมินผล
30 ธ.ค. 2559 : ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง)
8 ธ.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างจัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27
1 ธ.ค. 2559 : ราคากลางจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560- 2569
23 พ.ย. 2559 : ราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล
18 พ.ย. 2559 : ราคากลางเพื่อศึกษาและจัดทำต้นแบบเสริมสร้าง
18 พ.ย. 2559 : ราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
18 พ.ย. 2559 : ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
17 พ.ย. 2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 พ.ย. 2559 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างซ่อมแซมอาคารเก็บของพัสดุ จำนวน 3 รายการ /กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
19 ต.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน
19 ต.ค. 2559 : ราคากลางเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
30 ก.ย. 2559 : ราคากลางจัดจ้างสำหรับโครงการการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
29 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลางและบัญชีวัสดุซ่อมอาคารสถานรับเลื้ยงเด็ก จำนวน 3 แห่ง
29 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อรถโดยขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน ประจำปี 2559
26 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระเบื้องพื้นอาคาร 3 ชั้น และซ่อมแซมห้องน้ำชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น
26 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานเลขานุการกรม ดย.
15 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ
13 ก.ย. 2559 : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างทำข้อมูลนำเสนอภายในห้อง War Room
13 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข้อมูลการพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์สู่เพชรน้ำหนึ่ง
9 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ
7 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
5 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2559
2 ก.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่อข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
24 ส.ค. 2559 : ประกาศราคากลางการจัดจ้างวีดีทัศน์ 10 หน่วยงาน
18 ส.ค. 2559 : ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15 ส.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดงานเสริมพลังบวก สร้างพลังจิตอาสา "มหกรรมเยาวชนจิตอาสา พาแม่ทำดี"
8 ส.ค. 2559 : ประกาศราคากลาง การแสดงผลงานของเด็ก6 ด้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรับรอง : เพชรน้ำหนึ่ง
27 ก.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรองรับ : เพชรน้ำหนึ่ง
24 ก.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่วิดีทัศน์
14 ก.ค. 2559 : ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมกิจการเด็กและเยาวชน
14 ก.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดจ้างแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อวิเรทัศน์ ยุติ...การทิ้งเด็ก ในรูปแบบวิดีทัศน์
11 ก.ค. 2559 : ประกาศ ราคากลางจ้างผลิตสื่อองค์ความรู้พัฒนาเด็กปฐมวัย ในรูปแบบวีดีทัศน์
11 ก.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรับรอง : เพชรน้ำหนึ่ง
7 ก.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการจัดตั้งศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน
4 ก.ค. 2559 : ประกาศราคากลางการจัดงานลานรวมพลังเยาวชนคนทำดี และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ
30 มิ.ย. 2559 : ประกาศ ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมฯ จำนวน 22 รายการ 4
13 มิ.ย. 2559 : ประกาศราคากลาง จัดจ้างทำกระเป๋า จำนวน 700 ใบ
31 พ.ค. 2559 : ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
29 พ.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
18 พ.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 29 รายการ
2 พ.ค. 2559 : ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็ก
20 เม.ย. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก หนังสือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก(แบับเด็ก) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ภาคประชาชน) หนังสือ กฎหมายเด็ก
19 เม.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานจัดการประชุมทางไกล (Web Conference) ของ ดย.
19 เม.ย. 2559 : ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 3 ชั้น
12 เม.ย. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (roll up)
12 เม.ย. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พระราชบัญญติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
12 เม.ย. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แผ่นพับกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อเด็กและครอบครัวและเอกสารประกอบการประชุมการพิจารณาสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก
11 เม.ย. 2559 : ประกาศราคากลางการจัดทำระบบควบคุมภาพและเสียงการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมติดตั้ง
11 เม.ย. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือสหวิชาชีพเพื่อการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์อย่างครบวงจร
4 เม.ย. 2559 : ประกาศราคากลางงานบำรุงซ่อมแซมห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น
1 เม.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ
1 เม.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ายเสริมสร้างสานฝันเยาวชนคนเก่งปีที่ 7
1 เม.ย. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
30 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาการเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
24 มี.ค. 2559 : ประกาศตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
24 มี.ค. 2559 : ประกาศตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์องค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2559
23 มี.ค. 2559 : ตารางแสดงราคากลางจ้างผลิตเอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก
18 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดทำรูปแบบการพัฒนาเด็ก 6 มิติ : วัยใสใส่ใจทำดี
18 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านเด็กและเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
16 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางการจัดทำคู่มือแนวทางการคุ้มครองช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์
16 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาการติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี 2559
10 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานของ ดย. ในรูปแบบของแผนภาพ (Info graphic) และบอร์ดจัดแสดงข้อมุลเพื่อนำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่แก่ประชาชน
8 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
8 มี.ค. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558-2564
3 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
2 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ การประยุกต์ใช้วินัยเชิงบวกกับ 8 พฤติกรรมของเด็ก
1 มี.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(ประเภทนมผง)
19 ก.พ. 2559 : ตารางแสดงราคากลางขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กแรกเกิดให้มีความมั่นคงในชีวิต (ชุดหนังสือจากมูลนิธิเพื่อเด็ก)
19 ก.พ. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แฟ้มประวัติลูกจ้างประจำ และแฟ้มพนักงานราชการ
16 ก.พ. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและประเมินมูลค่าของกองทุนคุ้มครองเด็ก
16 ก.พ. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก(ประเมินความคุ้มค่า)
22 ม.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถานการณ์และสำรวจข้อมูลการใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
20 ม.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
20 ม.ค. 2559 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก
5 ม.ค. 2559 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พร้อมจัดส่งเอกสารรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนคุ้มครองเด็ก
30 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
28 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการขออนุมัติจัดซื้อสื่อ/องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเด็กโครงการวัยใสใส่ใจทำดี
24 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดตั้งศูนย์ข่าวเด็กและเยาวชนอาเซียน : รู้เท่าทันสื่อ
20 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ ดย. ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
15 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างการจัดทำรุปแบบการประเมินมาตรฐานการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว
14 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อโครงการวัยใสใส่ใจทำดี
10 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
9 ธ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
8 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
2 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาการจัดงานเวทีเด็ก ครั้งที่ 26
2 ธ.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2558
26 พ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
24 พ.ย. 2558 : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงในงานจ้างก่อสร้างสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม
18 พ.ย. 2558 : เอกสารเผยแพร่ตารางแสดงราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งประกอบ ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
12 พ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างทาสีภายในอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 6 ชั้น
12 พ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่องข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559
27 ต.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559
1 ต.ค. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559
25 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์เอกสารวิชาการ
25 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558
24 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางในกสรจัดซื้อจัดจ้างสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม
24 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่ SMART DCY
22 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียน+3 : จิตอาสาเพื่อชุมชนแห่งการดูแลและเอื้ออาทร
22 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
22 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือสื่อรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
22 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ ปฏิบัติการระดับจังหวัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ. 2558-2560
22 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
17 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานการศึกษาการสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนไทยในประเทศไทย พ.ศ. 2558
17 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อสิทธิเด็ก
15 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2559
15 ก.ย. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559
15 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างซ่อมสถานรับเลี้ยงเด็กจำนวน 3 แห่ง
11 ก.ย. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2558
9 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
9 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
9 ก.ย. 2558 : ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2559
9 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แนวทางการปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในชุมชน
9 ก.ย. 2558 : ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์
7 ก.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
27 ส.ค. 2558 : ตารางแสดงราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
27 ส.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์แนวทางปฏิบัติงานหอพัก พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
27 ส.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550
25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็กจำนวน 37 รายการ
25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมรสช็อคโกแลต
25 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือจัดมุมผู้ปกครอง
16 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมรวมพลังเยาวชนไทยพร้อมใจรับอาเซียน
13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานพิธีแถลงข่าวและส่งมอบภารกิจหอพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดทำรูปแบบเมืองที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน
13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กในสถานสงเคราะห์
13 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดซื้อสื่อ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส
11 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ
5 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
4 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดทำร่างยุทธศาสตร์และต้นแบบฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฯ
3 ส.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
29 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศภายในของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
29 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการนักบิด จิตอาสา
23 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจัดซื้อสื่อองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ชุดนิทานตามสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี
23 ก.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (mini ipad) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ดย.
23 ก.ค. 2558 : ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงกองทุนคุ้มครองเด็ก
13 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี 2556 จำนวน 1000 เล่ม
10 ก.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารร่วมใจ (โรงอาหาร)
8 ก.ค. 2558 : ราคากลางโครงการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
29 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดทำแนวแนะการอบรมเลี้ยงดู การดูแล และการพัฒนาเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงในทุกสภาพแวดล้อมของอาเซียน
29 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8
24 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกองทุนคุ้มครองเด็ก
23 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางที่ปรึกษาในการประเมินผลกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559 โดยวิธีตกลง
19 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาการศึกาาวิจัยประเมินผลการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดนครปฐม
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดสตูล
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดพังงา
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดชุมพร
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดจันทบุรี
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดกาญจนบุรี
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดอุดรธานี
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดสุรินทร์
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดลำปาง
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดพะเยา
9 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการปฏิบัติงานแนบท้ายบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองในตำบล จังหวัดเชียงใหม่
4 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันตนเองจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สำหรับเด้กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยง
4 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจัดจ้างทำรูปแปปแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน
3 มิ.ย. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8
28 พ.ค. 2558 : ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์เอกสารในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
5 มี.ค. 2558 : ประกาศราคากลางเช่าบริการในการเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาสและกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
4 มี.ค. 2558 : ประกาศราคากลางเช่าพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่ทำการของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส และกองส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย
17 ก.พ. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการศึกษาการจัดทำแนวทางการร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
17 ก.พ. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาการศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนไร้ที่พึ่ง
5 ก.พ. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนพิจารณาเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาสในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่น
4 ก.พ. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียนภายใต้หัวเรื่อง
4 ก.พ. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างศึกษาแนวทางส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในกองทุนชุมชนของสตรีด้อยโอกาส
28 ม.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558
23 ม.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาการเข้าถึงและความพึงพอใจต่อสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
23 ม.ค. 2558 : ประกาศราคากลางจ้างฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองเด็กในชุมชน

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in C:\AppServ\www\dcy\webnew\main\purchase.php on line 183

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in C:\AppServ\www\dcy\webnew\main\purchase.php on line 183
21 ม.ค. 2565 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ม.ค. 2565 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาด ๘๓ ที่นั่ง และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธ.ค. 2564 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ธ.ค. 2564 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบจัดการข้อคำถามและข้อร้องเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2564 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2564 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ย. 2564 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2564 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารเเห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
16 ก.ย. 2564 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2564 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อนมผงสำหรับเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 13,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
7 ก.ย. 2564 : ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พ.ค. 2564 : ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ย. 2564 : ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
20 มี.ค. 2563 : ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
6 มี.ค. 2563 : ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
5 มี.ค. 2563 : ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเงินอุดหนุนฯ
28 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
13 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
13 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๘ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
23 ธ.ค. 2562 : ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ โดยวิธี e-bidding
26 มี.ค. 2562 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนคุ้มครองเด็กโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
15 มี.ค. 2562 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
12 ก.พ. 2562 : ร่างประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ม.ค. 2562 : ร่างประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกวดราคาซื้อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายใน สำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัวโรงอาหารและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
10 ส.ค. 2560 : ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กฯ ของส.บ้านมหาเมฆ ประจำปีงบประมาณ 2561
25 ก.ค. 2560 : ร่างประกาศจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
19 ก.ค. 2560 : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
27 เม.ย. 2560 : ร่างประกาศ และร่างเอกสารการประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
16 มี.ค. 2560 : ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
8 มี.ค. 2560 : ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”
15 ก.พ. 2560 : ร่างประกาศจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ
17 ม.ค. 2560 : ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
30 ธ.ค. 2559 : ประกาศร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง)
19 ต.ค. 2559 : ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
5 ก.ย. 2559 : ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกาศราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560
18 ส.ค. 2559 : ร่างประกาศขอบเขตของงานเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in C:\AppServ\www\dcy\webnew\main\purchase.php on line 198

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in C:\AppServ\www\dcy\webnew\main\purchase.php on line 198
28 ก.พ. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร (การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
27 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาด ๘๓ ที่นั่ง และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง การประกาศเผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVIT-19))
14 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเเละซ่อมเเซมอาคารนอนเด็กเเรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน โดยบ้านพักเด็กเเละครอบครัวจังหวัดสระบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพเเละหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ
21 ธ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบจัดการข้อคำถามและข้อร้องเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ย. 2564 : ประกาศสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เปลี่ยนเเปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
9 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารเเห้ง เเละอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 พ.ย. 2564 : ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ต.ค. 2564 : กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 สถานสงเคระห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ด้วยวิธี e-bidding
7 ต.ค. 2564 : เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างเอกสารประกาศเชิญชวน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
30 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาหารสด อาหารเเห้ง เเละอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564)
30 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ยกเลิกเเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
23 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
17 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อนมผงสำหรับเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 13,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับเลี้ยงเด็กในอุปการะ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสระบุรี ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับเลี้ยงเด็กในอุปการะ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสระบุรี ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเเคนทอง ปีงบประมาณ 2565 (ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กเเละเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารสำนักงาน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มิ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
12 พ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
28 เม.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
18 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 ของส.เด็กชายบ้านมหาเมฆ
18 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ม.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2563 : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด-อาหารแห้ง และแก๊สหุงต้มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 21 -29 ธันวาคม 2563
22 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธ.ค. 2563 : สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
17 ธ.ค. 2563 : สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเเคนทอง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2564
16 ธ.ค. 2563 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2563 : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ธ.ค. 2563 : ประกาศประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ธ.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ธ.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2564
30 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ย. 2563 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมฯ
26 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
13 พ.ย. 2563 : (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ
19 ต.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ต.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ย. 2563 : ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ส.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ส.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
26 ส.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการดำเนินการรื้อถอน ขนย้ายครุภัณฑ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Server ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารมักกะสัน และจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ณ ห้อง Data Center กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารหลังใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ส.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างการจัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ค. 2563 : ประกาศ ดย. เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 เม.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ประกอบ ณ อาคารหลังใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 เม.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 เม.ย. 2563 : ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
2 เม.ย. 2563 : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
27 มี.ค. 2563 : ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกาศประกวดราคาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายใน ดย. ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
24 มี.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2563
19 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
12 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
12 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเงินอุดหนุนฯ
11 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2563
10 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563
5 มี.ค. 2563 : ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวขน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนาย 6 เดือน
5 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
4 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 มี.ค. 2563 : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
28 ก.พ. 2563 : ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวขน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนาย 6 เดือน
24 ก.พ. 2563 : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.พ. 2563 : ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.พ. 2563 : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
20 ก.พ. 2563 : ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๘ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
17 ก.พ. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2563 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563
9 ม.ค. 2563 : ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั้วไป (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ธ.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ โดยวิธี e-bidding
4 ธ.ค. 2562 : เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2562 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 2562 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
9 ก.ย. 2562 : ประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาชื้อจัดชื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ที่อยู่ในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.ย. 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2563
21 ส.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563
8 ส.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
5 ก.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
28 มิ.ย. 2562 : ประกาศร่างประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชน ประจำปี 2562 (e-bidding)
21 พ.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้าง thailand social expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
4 เม.ย. 2562 : ประกาศเรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างจัดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายทางสังคม เพื่อเด็กและเยาวชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มี.ค. 2562 : ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 2562 : ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 มี.ค. 2562 : ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มี.ค. 2562 : การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มี.ค. 2562 : ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มี.ค. 2562 : เอกสารประกวดราคาชื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562 เลขที่ 10/2562 งบประมาณ 2,999,920 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
4 มี.ค. 2562 : ประกาศประกวดราคาชื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562
21 ก.พ. 2562 : ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมรวมพลังเครือข่ายทางสังคมเพื่อเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.พ. 2562 : แจ้งลงประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ม.ค. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในสำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2562 : ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8/2562 การจ้างโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็กและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชนระยะที่ 2 พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด
11 ม.ค. 2562 : ประกวดราคาจ้างโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็กและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชนระยะที่ 2 พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 ธ.ค. 2561 : ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็กและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 (พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 ธ.ค. 2561 : เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. และจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 2561 : เรื่อง ประกวดราคาชื้อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายใน สำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ธ.ค. 2561 : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายของ ดย. และจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ธ.ค. 2561 : ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วงเงินงบประมาณ 1,600,000 บาท
2 พ.ย. 2561 : ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ย. 2561 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 1 คัน พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
19 ต.ค. 2561 : ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์
17 ต.ค. 2561 : ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 ต.ค. 2561 : ประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 ก.ย. 2561 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.ย. 2561 : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถานบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
20 ก.ย. 2561 : เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ย. 2561 : ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
12 ก.ย. 2561 : ประกวดราคาชื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ใช้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 2561 : ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2561 : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานจำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562
7 ก.ย. 2561 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ปีงบประมาณ 2561
31 ส.ค. 2561 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารสำหรับเลี้ยงดูเด็กผู้ใช้บริการ ประจำงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ส.ค. 2561 : ประกวดราคาซื้อวัสดุประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
26 ก.ค. 2561 : ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561
17 ก.ค. 2561 : (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 มิ.ย. 2561 : ประชาสัมพันธ์โครงการถมดินปรับพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
20 มี.ค. 2561 : ประกาศ ประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนอาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มี.ค. 2561 : ประกาศ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง)
12 ก.พ. 2561 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
1 ก.พ. 2561 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัวโรงอาหาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว ของส.บ้านมหาเมฆ
29 ธ.ค. 2560 : ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย ดย. ประจำปีงบประมาณ 2561
14 ธ.ค. 2560 : ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี
30 พ.ย. 2560 : ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ของ ส.บ้านมหาเมฆ
29 พ.ย. 2560 : ประกาศเชิญชวน การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 3,163,590 บาท
29 พ.ย. 2560 : ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาเช่า จ้างเหมาบริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 6,246,000 บาท
29 พ.ย. 2560 : ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
27 พ.ย. 2560 : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนนอนชายและอาคารเรือนนอนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2560 : ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานกรมกิจการเด็กและเยวชน ประจำปีงบประมาณ 2561
16 พ.ย. 2560 : เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ย. 2560 : ประกวดราคาจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 11 คน
26 ก.ย. 2560 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ย. 2560 : ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 ก.ย. 2560 : ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2561
1 ก.ย. 2560 : ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กปีงบประมาณ 2561 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
22 ส.ค. 2560 : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค มาโฆษณาและเผยแพร่ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กฯ จ.ขอนแก่น
17 ส.ค. 2560 : ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2561
15 ส.ค. 2560 : เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
15 ส.ค. 2560 : ประกวดราคาจัดซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2561
3 ส.ค. 2560 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
25 ก.ค. 2560 : ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
11 มิ.ย. 2560 : ยกเลิกการประกวดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
11 พ.ค. 2560 : เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
11 พ.ค. 2560 : ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2560 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
28 มี.ค. 2560 : ประกาศประกวดราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
13 มี.ค. 2560 : ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
7 มี.ค. 2560 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
27 ก.พ. 2560 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559
15 ก.พ. 2560 : ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน 80 รายการ
15 ก.พ. 2560 : ประกาศยกเลิการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 ธ.ค. 2559 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 12 ครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง
17 พ.ย. 2559 : ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
14 พ.ย. 2559 : ประกาศยกเลิกประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 ต.ค. 2559 : ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุใช้งานเกิน 7 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กนิกส์ (e - bidding)
19 ต.ค. 2559 : เอกสารประกวดราคาซื้อโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
19 ต.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน
11 ต.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 12 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพราะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ย. 2559 : ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ย. 2559 : 9 ก.ย. 2559 : ประกาศและเอกสารประกวศราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2560
2 ก.ย. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครื่อข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
1 ก.ย. 2559 : ประกาศ (ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
31 ส.ค. 2559 : ประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ส.ค. 2559 : ประกวดราคาซื้อพัสดุประกอบอาหารสำหรับการเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
26 ส.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กในความอุปะการะ ประจำปีงบประมาณ 2560
24 ส.ค. 2559 : ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในอุปการะ
23 ส.ค. 2559 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความปลอดภัย ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น
22 ส.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
27 ก.ค. 2559 : ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานลานรวมพลังเยาวชนคนทำดี และพิธีเปิดงานวันเยาวชน
4 ก.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานลานรวมพลังเยาวชนคนทำดี และพิธีเปิดงานเยาวชนแห่งชาติ
31 พ.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
8 เม.ย. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาเด็กแลัเยาวชนค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 7 ด้วยวิธีการปวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 เม.ย. 2559 : ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 7
1 เม.ย. 2559 : ประกาศร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ายเสริมสร้างสานฝันเยาวชนคนเก่งปีที่ 7
5 ก.พ. 2559 : ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ก.พ. 2559 : ประกาศประกวดราคาสร้างอาคารชุดที่พัก 3 ชั้น 12 ครอบครัว บพด.มุกดาหาร
29 ม.ค. 2559 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งประกอบ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวหนองบัวลำภู)
28 ม.ค. 2559 : ประกวดราคาสร้างสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู
19 ม.ค. 2559 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่พักอาศัย 3 ชั้น 12 ครอบครัว พร้อมตอกเสาเข็ม จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้านพักเด็กฯ มุกดาหาร
15 ม.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 3 ชั้น (12 ครอบครัว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ม.ค. 2559 : ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2559 : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๓ ชั้น (๑๒ ครอบครัว) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธ.ค. 2558 : ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมอาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ธ.ค. 2558 : ประกวดราคาจ้างงานบริการซ่อมแซม อาคารนอนเด็กผู้รับการสงเคราะห์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
4 ธ.ค. 2558 : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559
2 ธ.ค. 2558 : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอนของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น
27 พ.ย. 2558 : เอกสารร่าง TOR ประกวดราคาก่อสร้างโรงครัวและโรงอาหาร
20 ต.ค. 2558 : ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 ต.ค. 2558 : ประกาศประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559
15 ก.ย. 2558 : เอกสารประกวดราคาเช่าโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2559
15 ก.ย. 2558 : เอกสารประกวดราคาเช่าโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2559
15 ก.ย. 2558 : ประกาศประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
15 ก.ย. 2558 : ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2558 : ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
9 ก.ย. 2558 : ประกาศเรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ย. 2558 : เอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารปีงบประมาณ 2559
7 ก.ย. 2558 : ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
11 ส.ค. 2558 : ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้งและอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะประจำปีงบประมาณ 2559
3 ส.ค. 2558 : ประกาศราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
8 ก.ค. 2558 : ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2 มิ.ย. 2558 : ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.พ. 2558 : ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in C:\AppServ\www\dcy\webnew\main\purchase.php on line 213

Deprecated: mysql_db_query(): This function is deprecated; use mysql_query() instead in C:\AppServ\www\dcy\webnew\main\purchase.php on line 213
25 มี.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร (การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
21 มี.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 มี.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม ขนาด 83 ที่นั่ง และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2565 : ประกาศ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เปลี่ยนเเปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
27 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564)
17 ม.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบจัดการข้อคำถามและข้อร้องเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมรื้อถอน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
18 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ย. 2564 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาศ 4 ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
19 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อนมผงสำหรับเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 13,500 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเเก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (2 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเเก๊สหุงต้ม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซลเเละชนิดเบนซิน เเละน้ำมันหล่อลื่น ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2564- เดือนกันยายน 2565
30 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเเก๊สสำหรับหุงต้มอาหารเเกเด็กในความอุปการะ ตั้งเเต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กเเละเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารสำนักงาน ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มิ.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2564 : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3-4 (บ้านราชวิถี)
18 มิ.ย. 2564 : สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (บ้านราชวิถี)
25 พ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 พ.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564)
19 มี.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน 1 หลัง ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มี.ค. 2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารเเห้ง เเละอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ของ ส.เด็กชายบ้านมหาเมฆ ตั้งเเต่ 1 เมษายน- 30 กันยายน 2564
25 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร (การประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน
3 ก.พ. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลความก้าวหน้าฯ
29 ม.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ม.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ม.ค. 2564 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
4 ม.ค. 2564 : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารสด-อาหารแห้ง และแก๊สหุงต้ม ด้วยวืธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถาบันเพาะกล้าคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ธ.ค. 2563 : สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสดอาหารเเห้งเเละอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564)
25 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 เดือน
22 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 ธ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)
30 ก.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการดำเนินการรื้อถอน ขนย้ายครุภัณฑ์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้อง Server ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารมักกะสัน และจัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ณ ห้อง Data Center กรมกิจการเด็กและเยาวชน อาคารหลังใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ส.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจัดประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ส.ค. 2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี ๒๕๖๓
20 พ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
30 เม.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ประกอบ ณ อาคารหลังใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เม.ย. 2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมผงสำหรับเด็กที่อาศัยในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
23 เม.ย. 2563 : ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ
20 เม.ย. 2563 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่อเดิมที่มีอายการใช้งานเกิน 7 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563
10 เม.ย. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
3 เม.ย. 2563 : ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ ศดร.
2 เม.ย. 2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563
30 มี.ค. 2563 : ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่น ๆ ของส.บ้านมหาเมฆ
19 มี.ค. 2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๖ เดือน
10 มี.ค. 2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนว 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ม.ค. 2563 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
20 ธ.ค. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
9 ต.ค. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562)
30 ก.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2562 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ส.ค. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
1 ส.ค. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562
7 มิ.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงาน Thailand Social Expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ค. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคน พ.ศ. 2562)
30 เม.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนคุ้มครองเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เม.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เม.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนกับฐานข้อมูล
11 เม.ย. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
20 มี.ค. 2562 : แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
20 ก.พ. 2562 : ประกาศ ดย. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในสำหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.พ. 2562 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ 2561)
1 ก.พ. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการนำร่องเพื่อพัฒนานโยบายจัดระบบการคุ้มครองเด็กและสร้างเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2 (พื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
17 ม.ค. 2562 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี 2562
27 ธ.ค. 2561 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยรุปแบบการพัฒนาพื้นที่ศูนย์สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมกรมกิจการเด็กและเยาวชนประจำปี 2562
28 ก.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ ประจำปี 2562 ของส.บ้านมหาเมฆ
27 ก.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารรักษาคอมปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
20 ก.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 ส.ค. 2561 : แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน
27 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2561 : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
11 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อสังเคราะห์แบบปฎิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 มิ.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างทำการประเมินมาตรฐานส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำหรับเด็กในสถานรองรับเด็ก
10 เม.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
5 เม.ย. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสกู๊ปสารคดีเชิงข่าวและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน
28 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคารโรงครัว โรงอาหาร และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 16 ครอบครัว ของส.บ้านมหาเมฆ
22 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยวิธีคัดเลือก
20 ก.พ. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding)
23 ม.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ม.ค. 2561 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของส.บ้านมหาเมฆ
29 ธ.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน งปม. 2561 จำนวน 11 คน 9 เดือน
29 ธ.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม งปม. 2561 จำนวน 9 เดือน
22 ธ.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการทำการประเมินและพัฒนามาตรฐานการจัดสวัสดิการ บพด.
21 ธ.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยวิธีการคัดเลือก
20 ธ.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น 12 ครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
18 ธ.ค. 2560 : ประกาศแจ้งผู้ชนะ การประกวดราคาจ้างจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ต.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง
25 ต.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 เดือน
14 ก.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่ SMART DCY
12 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาพนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 ก.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อการสอบราคาซื้อรถบรรทุก 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู พร้อมหลังคา
7 ก.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเด็กฯ (บ้านขจร)
6 ก.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนฯ ของสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
6 ก.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ
5 ก.ย. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ของบพด.จ.ปข.
29 ส.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 2560
18 ส.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดทำงบประมาณประจำปีและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
21 มิ.ย. 2560 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลฯ
10 พ.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2560 : ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก จำนวน ๘๐ รายการ
14 ก.พ. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
6 ม.ค. 2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
16 ธ.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
15 ธ.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
30 ก.ย. 2559 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
29 ก.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 18 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยงิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
22 ก.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2560
22 ก.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2560
15 ก.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 ส.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กในสถานรับรอง : เพชรน้ำหนึ่ง
6 ก.ค. 2559 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อพัฒนาการเด็ก
28 มิ.ย. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ้น
11 พ.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 พ.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบควบคุมภาพและเสียงการประชุมทางไกล (video conference)
18 มี.ค. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง)
5 ก.พ. 2559 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการยุติ...การทิ้งเด็ก
28 ธ.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
24 ธ.ค. 2558 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
17 พ.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2559
1 ต.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2559
29 ก.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2559
24 ก.ย. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
25 ส.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
22 ก.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
2 มี.ค. 2558 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2558
8 มิ.ย. 2565 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
3 พ.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565)
2 พ.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
8 เม.ย. 2565 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
21 มี.ค. 2565 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
14 มี.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
3 ก.พ. 2565 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
12 ม.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
12 ม.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
12 ม.ค. 2565 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
11 ต.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
5 ต.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
13 ส.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
5 ก.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
18 มิ.ย. 2564 : รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตงานการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 (บ้านราชวิถี)
18 มิ.ย. 2564 : รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดขอบเขตงานการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 2 (บ้านราชวิถี)
8 มิ.ย. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
11 พ.ค. 2564 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
6 พ.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
7 เม.ย. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
3 ก.พ. 2564 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
3 ก.พ. 2564 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
3 ก.พ. 2564 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
3 ก.พ. 2564 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
3 ก.พ. 2564 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
20 พ.ค. 2563 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
20 พ.ค. 2563 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
20 พ.ค. 2563 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
20 พ.ค. 2563 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
20 พ.ค. 2563 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
20 พ.ค. 2563 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
20 พ.ค. 2563 : รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
8 ก.พ. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
8 ก.พ. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
8 ก.พ. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
8 ก.พ. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
4 มี.ค. 2564 : รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ