รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

เปิดศูนย์แรกรับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จ.ปทุมธานี ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 29 เม.ย. 2565 89

Share

กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เปิดศูนย์แรกรับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จ.ปทุมธานี

ศูนย์แรกรับเด็กและครอบครัว เป็นศูนย์ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ได้แก่
- เด็กที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและไม่มีผู้ดูแล
- เด็กและผู้ปกครองที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและประสบปัญหาด้านปัจจัย 4 
ให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและปกป้องคุ้มครองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด (ผู้ปกครอง = มารดา ย่า ยาย หรือผู้ดูแลเด็กเพศหญิง)

สนับสนุนการดำรงชีพด้านปัจจัย 4 ได้แก่ 
- อาหาร
- เครื่องนุ่งห่ม
- ที่อยู่อาศัย
- ยารักษาโรค

สามารถติดต่อได้ที่ :
อาคารธัญญารมย์ สถาบันพระประชาบดี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

Line OA : #savekidscovid19
สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
065-5069574 / 065-5069352 (เวลา 09.00 - 17.00 น.)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ