รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร (การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 28 ม.ค. 2565 201

Share

          ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานองค์กร (การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ลงวันที่ 28 มกราคม 2565

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างที่ปรึกษาได้ที่ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

          กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ