รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 ม.ค. 2565 392

Share

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
     1. จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะแผนปฏิบัติราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2566 - 2570 
     2. จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

ลงวันที่ 13 มกราคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ