รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมรื้อถอน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 17 ธ.ค. 2564 171

Share

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมรื้อถอน และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ