รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 3 ส.ค. 2558 789

Share

- ประกาศราคาจ้างจัดงานมหกรรมผลผลิตของเด็กและเยาวชน และพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- เอกสารแนบเอกสารประกวดราคา

  - แบบสัญญาจ้าง

  - แบบหนังสือค้ำประกัน

  - ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  - บทนิยาม

  - บัญชีเอกสารส่วนที่  1

  - หลักประกันซอง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- เอกสารประกวดราคา1

- เอกสารประกวดราคา2

- ข้อกำหนดการจ้าง 1

- ข้อกำหนดการจ้าง 2

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ