รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศ เรื่อยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 มี.ค. 2563 382

Share

ประกาศ เรื่อยเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จัดซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ