รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 3 มี.ค. 2563 1271

Share

ชื่อกฎหมาย (ไทย) ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ กรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาการ
ชื่อกฎหมาย (อังกฤษ)  
สถานะการใช้ บังคับใช้
ดาวน์โหลด
อาศัยอำนาจกฎหมาย

ประเภทกฎหมายย่อยอาศัยอำนาจ : พระราชบัญญัติ

อาศัยอำนาจกฎหมาย : พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎหมายลูก -
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ :

:

วันที่ประกาศ :

วันที่ประกาศใช้ 26 ก.พ. 2563
วันที่นำเข้า 27 ก.พ. 2563
วันที่บังคับใช้ 26 ก.พ. 2563
แก้ไขเพิ่มเติม  
คาบ/ข้าม  
Version  
คำอธิบายกฎหมาย (Explanatory Notes)/สรุปสาระสำคัญ  
เอกสารนำเสนอกฎหมาย (Presentation)  
คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง  
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
บทความทางวิชาการ/ฐานข้อมูลประวัติกฎหมาย  
บทความทางกฎหมาย
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ