รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารฯ โดยวิธี e-bidding ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 23 ธ.ค. 2562 366

Share

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มีความประสงค์ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธี e-bidding เพิ่อรับฟังประชาวิจารณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ