รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 21 ส.ค. 2562 342

Share

สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จะทำการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2563 ของสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5771267 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 - 5 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการหรือผ่านทางอีเมล์ maharajjuvenile@dcy.go.th

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ