รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 5 ก.ค. 2562 308

Share

1. ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562

2. เอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 เลขที่ 15/2562
    งบประมาณ 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ