รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 15 พ.ค. 2562 385

Share

ประกาศเผยแพร่แผน การจ้างจัดงาน Thailand Social Expo 2019 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P62050006562 งบประมาณโครงการ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ