รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

วันที่ของข่าว : 20 มี.ค. 2562 444

Share

แจ้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (ประเภทนมผง) ประจำปี 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 

ผู้นะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลเด็น ลีโอ จำกัด
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ 10/2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ