รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถานบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ของข่าว : 24 ก.ย. 2561 289

Share

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนประกอบอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน สถานบันเพาะกล้าคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เสอนแนะหรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวตนได้ที่ โทร 034-510906 โทรสาร 034-510908 ในวันและเวลาราชการ หรือ pkk.dsdw56@gmail.com

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ