รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ของข่าว : 10 ก.ค. 2561 344

Share

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
วงเงินงบประมาณ 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ