รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 10 เม.ย. 2561 366

Share

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชน อาหารเสริม (ประเภทนมผง) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e - bidding) วงเงินงบประมาณ 2,715,274.80 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

จากบริษัท โกลเด้น ลีโอ จำกัด

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ