รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนอาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ของข่าว : 20 มี.ค. 2561 355

Share

ประกาศ ประกวดราคาซื้อการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานสถานรองรับเด็กเอกชนอาหารเสริม (ประเภทนมผง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

     - เอกสารประกวดราคาเลขที่ 11/2561

     - วงเงินงบประมาณ 2,718,900 บาท

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ