รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ของข่าว : 13 ก.พ. 2561 373

Share

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

- ผลิตสกู๊ปสารคดีเชิงข่าวและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กรมกิจการเด็กและเยาวชน

- วงเงินงบประมาณ 1,980,000 บาท

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ