รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างซ่อมแซมอาคารเก็บของพัสดุ จำนวน 3 รายการ /กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 9 พ.ย. 2559 366

Share

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 โครงการ จ้างซ่อมแซมอาคารเก็บของพัสดุ จำนวน 3 รายการ /กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ