รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง

วันที่ของข่าว : 22 ส.ค. 2559 397

Share

ประกาศประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดแขนทอง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ