รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย.

กิจกรรม ดย.

18 พ.ค. 2565 : การสนับสนุนสิ่งลูกชอบให้ถูกทาง

การดูแล และการเอาใจใส่ เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกครอบครัวควรให้ความสำคัญ

13 พ.ค. 2565 : เทคนิคฝึกลูกนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)

เทคนิคฝึกลูกนั่งที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)

12 พ.ค. 2565 : Top 5 ของต้องมี รับมือโควิด-19

ในยุค New normal จากสถานการณ์โควิด-199 พ.ค. 2565 : ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข่าวเด่น

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

29 เม.ย. 2565 : เปิดศูนย์แรกรับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จ.ปทุมธานี ข่าวเด่น

เปิดศูนย์แรกรับเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จ.ปทุมธานี

15 เม.ย. 2565 : กระทรวง พม. เน้นย้ำเด็กและเยาวชน ดูแลตนเองในช่วงสงกรานต์

กระทรวง พม. เน้นย้ำเด็กและเยาวชน ดูแลตนเองในช่วงสงกรานต์

14 เม.ย. 2565 : 14 เมษายน 2565 (วันครอบครัว)

14 เมษายน 2565 (วันครอบครัว)

13 เม.ย. 2565 : 13 เมษายน 2565 ( วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ )

13 เมษายน 2565 ( วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ )

13 เม.ย. 2565 : สงกรานต์นี้ลดความเสี่ยง อยู่บ้านทำอะไรดี ?

สงกรานต์นี้ลดความเสี่ยง อยู่บ้านทำอะไรดี ?

12 เม.ย. 2565 : ห่วงใยเด็กและเยาวชน เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เลี่ยงไปพื้นที่แออัด และออกบ้านเมื่อจำเป็น

ห่วงใยเด็กและเยาวชน เน้นย้ำสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เลี่ยงไปพื้นที่แออัด และออกบ้านเมื่อจำเป็น

12 เม.ย. 2565 : ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่

11 เม.ย. 2565 : 4 ช่องทางตรวจสอบ ระบบติดตามการใช้บริการ พม. ข่าวเด่น

4 ช่องทางตรวจสอบ ระบบติดตามการใช้บริการ พม.

8 เม.ย. 2565 : นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ข่าวเด่น

กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดี กับ นางเยาวพรรณ แช่มพุดชา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี กรมกิจการเด็กและเยาวขน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น" ประเภทวิชาชีพ ประจำปี 2563


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ