รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 พ.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 202221 เม.ย. 2565 : การประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน ข่าวเด่น

การประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

20 เม.ย. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานเพื่อเป็นองค์กรคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

19 เม.ย. 2565 : ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ 6th ASEAN Youth Video Contest 2022 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ 6th ASEAN Youth Video Contest 2022

18 เม.ย. 2565 : E-magazine สองภาษา ฉบับปฐมฤกษ์ “Journal of Youth in the 21st Century” ข่าวเด่น

E-magazine สองภาษา ฉบับปฐมฤกษ์ “Journal of Youth in the 21st Century”

12 เม.ย. 2565 : รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มีนาคม 2565 ข่าวเด่น

รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มีนาคม 2565

12 เม.ย. 2565 : ประชาสัมพันธ์งาน Climate Hack 2022 ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์งาน Climate Hack 202212 เม.ย. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม ASEAN - Korea Economic Forum ในรูปเเบบออนไลน์ ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการประชุม ASEAN - Korea Economic Forum ในรูปเเบบออนไลน์

8 เม.ย. 2565 : สรุปแผนงานอาเซียนด้านเยาวชน พ.ศ. 2564 - 2568 (ASEAN Work Plan on Youth 2021 - 2025) ข่าวเด่น

สรุปแผนงานอาเซียนด้านเยาวชน พ.ศ.2564-2568 (ASEAN Work Plan on Youth 2021 - 2025)

7 เม.ย. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

1 เม.ย. 2565 : ประชาสัมพันธ์ งานเปิดตัว ASEAN SME Academy 2.0

ประชาสัมพันธ์ งานเปิดตัว ASEAN SME Academy 2.0

31 มี.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเด็กเเละผู้ดูเเลเด็กเข้าร่วมกิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022 ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเด็กเเละผู้ดูเเลเด็กเข้าร่วมกิจกรรมค่าย BRIDGE Summer Camp 2022

31 มี.ค. 2565 : ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Korea Economic Forum ข่าวเด่น

ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมการประชุม ASEAN-Korea Economic Forum

24 มี.ค. 2565 : ประชาสัมพันธ์ โครงการ Young ASEAN Storytellers (YAS) ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Young ASEAN Storytellers (YAS)24 มี.ค. 2565 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย (ASEAN Youth Photo Competition 2022) ข่าวเด่น

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย (ASEAN Youth Photo Competition 2022)


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ