สนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสารของทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนสามารถกรอกอีเมล์ แล้วทำการลงทะเบียน เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือหากท่านต้องการยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร ก็สามารถทำได้โดยการกรอกอีเมล์เดิมที่เคยสมัครแล้วทำการยกเลิก

อีเมล์ : *
  ลงทะเบียน ยกเลิก