รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ ร่วมเสวนาในหัวข้อ "อ่าน ท่อง ร้อง เล่น เป็นทำนองไทย"

วันที่ของกิจกรรม : 5 เม.ย. 2565

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเสวนาในหัวข้อ "อ่าน ท่อง ร้อง เล่น เป็นทำนองไทย" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 โดยมีนางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และนางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) เป็นตัวแทนของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมการเสวนาดังกล่าว ณ สถานีกลางบางซื่อ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20220504145141_1.jpgpic_20220504145142_2.jpgpic_20220504145143_3.jpgpic_20220504145143_4.jpgpic_20220504145144_5.jpgpic_20220504145144_6.jpgpic_20220504145145_7.jpgpic_20220504145145_8.jpgpic_20220504145146_9.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 191 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ