รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พิธีปิดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคดี และ สำนึกความเป็นไทย หรือ เด็ก(อวด)ทำดี

วันที่ของกิจกรรม : 12 พ.ค. 2565

พิธีปิดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคดี และ สำนึกความเป็นไทย หรือ เด็ก(อวด)ทำดี
 

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.  รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกถึงความเป็นไทย หรือ เด็กอวด (ทำ) ดี และให้โอวาทพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ทีมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการ "ระดับเพชร" จำนวน 20 ทีม และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทีมเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการ "ระดับพลอย"  จำนวน 30 ทีม   โดยมี  นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับเด็กและเยาวชนต้นแบบ สร้างความสามัคคี ปลูกฝังการทำความดี และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการทำงานเป็นทีมเพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมภายใต้แนวคิด รู้ รัก สามัคคี  โดยการงานจัดงาน จัดขึ้น  ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ (รางน้ำ)

คลังภาพ (Gallery)
1234567891011121314

จำนวนผู้เยี่ยมชม 168 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ