รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนเชิญอาหารและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท / ปากเกร็ด / ราชวิถี

วันที่ของกิจกรรม : 27 เม.ย. 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนเชิญอาหารและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท / ปากเกร็ด / ราชวิถี

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวเพ็ญศรี เสมเสริมสุข ผู้อำนวยการกองเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เป็นผู้เชิญอาหารและสิ่งของพระราชทานให้แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2565 โดรายการสิ่งของที่ได้รับพระราชทาน ประกอบด้วย ชุดตรวจคัดกรองการหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit - ATK) สายดูดเสมหะ No.8 ยาบรรเทาหอบหืด (ชนิดน้ำ) นมกล่องยูเอชทีจิตรลดา นมผงพีเดีย ชัวร์ นมผงแอนฟราแลค นมแลคโตรฟรี และสิ่งของจำเป็นสำหรับอุปโภค ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในการดูแลเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ฯ โดยมีนางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเด็กในความอุปการะ ร่วมพิธี ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คลังภาพ (Gallery)
pic_20222704162014_1.jpgpic_20222704162015_2.jpgpic_20222704162015_3.jpgpic_20222704162015_4.jpgpic_20222704162016_5.jpgpic_20222704162016_6.jpgpic_20222704162017_7.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 115 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ