รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และคณะผู้บริหาร พม. มอบหน้ากากอนามัยแก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

วันที่ของกิจกรรม : 14 พ.ค. 2565

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ใหญ่จำนวน 10,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งมอบนมผงสำหรับเด็ก เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ขาดแคลน

คลังภาพ (Gallery)
pic_20221405165528_1.jpgpic_20221405165530_2.jpgpic_20221405165601_1.jpgpic_20221405165603_2.jpgpic_20221405165641_1.jpgpic_20221405165643_2.jpgpic_20221405165724_1.jpgpic_20221405165725_2.jpgpic_20221405165754_1.jpgpic_20221405165755_2.jpgpic_20221405165846_1.jpgpic_20221405165848_2.jpgpic_20221405165929_1.jpgpic_20221405165930_2.jpg

จำนวนผู้เยี่ยมชม 70 คน
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ