รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถค้นหาคำถามที่พบบ่อยได้จากด้านล่าง โดยอาจจะระบุคำค้นเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
หากไม่พบคำถามที่ท่านต้องการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้โดย คลิกที่นี่
มีรายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด 35 รายการ
หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด teeest
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 โทร. 0 2306 8694 , 0 2306 8698

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม  โทร. 0 2306 8612

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : การจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว  โทร. 0 2306 8668

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : กองทุนคุ้มครองเด็ก
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน

โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 223 , 274 หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 223 , 274

หัวข้อคำถาม : แนวคำถาม – คำตอบทั่วไป
คำถาม : การคุ้มครองเด็กและเยาวชน
คำตอบ :

สอบถามข้อมูลได้ที่ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 235 , 236

หรือ 0 2253 9116 – 7 ต่อ 235 , 236

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ