รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่อยู่ติดต่อ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2255-5850-7 ,0-2253-9116-7 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2651-6483

สำนักงานเลขานุการกรม
- กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ : 0-2250-1956
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-6483

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-6904

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ : 0-2651-6775
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-6745

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- โทรศัพท์ : 0-2651-7737
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-6685

กลุ่มตรวจสอบภายใน
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-7762

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-7782  โทรสาร :  0-2650-1887

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - โทรศัพท์ 026516534, 026516902, 026516920 โทรสาร :  0-2651-6673

หน่วยงานภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ตั้งอยู่เลขที่ 255 ถนนราชวิถี      แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี      กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7484-5      โทรสาร 0-2354-7485 ต่อ 118      E-mail : rajvithihome@hotmail.com

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (อาคาร 60 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ : 0-2306-8612
- โทรศัพท์/โทรสาร :  0-2354-7511

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)

- ฝ่ายบริหารทั่วไป     โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2306-8668 , 0-2306-8830 , 0-2306-8656 , 0-2306-8657 , 0-2306-8828 / 0-2306-8658 , 0-2306-8659
- กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย    โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2306-8712 , 0-2306-8713 , 0-2306-8714  / 0-2306-8902
- กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   โทรศัพท์ : 0-2306-8687 , 0-2306-8856 , 0-2306-8853 
- กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ    โทรศัพท์และโทรสาร : 0-2306-8698 , 0-2306-8697 , 0-2306-8694
- กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2306-8696 , 0-2306-8903 , 0-2306-8925 / 0-2306-8695
- กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2306-8940 , 0-2306-8934 , 0-2306-8980 , 0-2306-8660 / 0-2306-8829

 

บ้านพักเด็กและครอบครัว

ที่ จังหวัด ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 กรุงเทพมหานคร 255 อาคารบ้านพักเด็กฯกรุงเทพฯ ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กทม. 10400 02 354 7580 02 354 7582
2 กระบี่ 359 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075-612323-4 075-612323
3 กาญจนบุรี 8/8 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-564517 034-564517
4 กาฬสินธุ์ 391 ซ.ทองเจืออุทิศ ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

084-4394968

043-812224
5 กำแพงเพชร 221 ถ.เทศา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 055-716881-2 055-716881-2
6 ขอนแก่น 222 ม.3 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-393378 043-393380
7 จันทบุรี 29/93-94 หมู่บ้านยลดาวิวล์1 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-327577 039-327577
8 ฉะเชิงเทรา 1054-1056  ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 038-535737 038-535736
9 ชลบุรี 40 ม.4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-240220 038-240135
10 ชัยนาท 257/8   ซ.เทศบาล 17 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 056-415694 056-415694
11 ชัยภูมิ 227 ก/183 ถ.ยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 044-813330 044-813330
12 ชุมพร 58/14  หมู่11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077-598573 - 4 077-598574
13 เชียงราย 104  หมู่15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 053-602528 053-602527
14 เชียงใหม่ 63/3   ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053-121036 053-121164
15 ตรัง 38/17 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 075-226882 075-226881
16 ตราด 5/1 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 039-517301 039-510732
17 ตาก 555หมู่ 9 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 055-896341-2 055-896342
18 นครนายก 124  ม.10 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 037-315502 037-315501
19 นครปฐม 258 ถ.ทรวารวดีใต้ ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0-3427-2126 0-3427-2127
20 นครพนม 155 ม.10 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-530621 042-530622
21 นครราชสีมา 1422/1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 044-922765 044-922735
22 นครศรีธรรมราช 333/1 ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-357-990 075-343-892
23 นครสวรรค์ 62/1 ม.6 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-257313-16 056-257317
24 นนทบุรี 78/10 ม.1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-5821267 02-5821266
25 นราธิวาส 79 หมู่ 8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-532-669-71 073-532-670
26 น่าน 271 หมู่ 7 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ. น่าน 55000 054-682060-63 054-682061
27 บึงกาฬ 346 หมู่ 5 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 042-490-640 042-490-641
28 บุรีรัมย์ 281 ม.3  ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-181146-7 044-181146-7
29 ปทุมธานี 1/119 ม.2 ต.รังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 02-5772372 02-5774955
30 ประจวบคีรีขันธ์ 99/9 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 032-554164 032-600826
31 ปราจีนบุรี 151/99  ม.8 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 037-213743-4 037-213743
32 ปัตตานี 186/76 หมู่ที่ 6 ตำบลรูมะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 073-312206 073-312206
33 พระนครศรีอยุธยา 200/11 ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 035-743348 035-743348
34 พังงา 56/122 หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 076-486814-6 076-486815
35 พัทลุง 185 ม.1 ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-673991 074-673992
36 พิจิตร 98/2 ม.3 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 056-990392-3 056-990394
37 พิษณุโลก 334/17  หมู่ 6 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5522-7612 0-5522-7621
38 เพชรบุรี 40 ม.3  ต.ช่อสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-401780 032-401781
39 เพชรบูรณ์ 99/10 ม.5  ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 056-722612 056-722611
40 แพร่ 124/1 ถ.น้ำคือ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 054-524742-3 054-524743
41 พะเยา 29 หมู่1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-887252-4 054-887252
42 ภูเก็ต 3/96 ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-213315 076-214369
43 มหาสารคาม 494 หมูที่ 11 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 043-706580 043-706580
44 มุกดาหาร 309 ม.4 บ.กุดโง้ง ต.มุก อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-612716 042-673511
45 แม่ฮ่องสอน 10 ม.4 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 053-695001-2 053-695001
46 ยะลา 62/62 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-274091,192 073-274192
47 ยโสธร 18/1 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 045-756849 045-756848
48 ร้อยเอ็ด 334 ม.5 ต.นิเวศน์ องธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 043-569334 043-569334
49 ระนอง 990 ม.3  ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 077-810347 077-810346
50 ระยอง 318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 038-684895-96 038-684895
51 ราชบุรี 68 ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี 70170 032-240230 032-399238
52 ลพบุรี 2/2 ม.3 ต.ทะเลชุมศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 036-689845 036-689845
53 ลำปาง ตู้ปณ.69 ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ. ลำปาง 52000 054-825647 054-825648
54 ลำพูน 126 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 053-525604 053-525608
55 เลย 21/2  ถนนวิสุทธิเทพ  ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000 042-812449 042-810213
56 ศรีสะเกษ 1291/5-6 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 045-617834-6 045-617833
57 สกลนคร 887/3 ซ.การุญเทพ ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  47000 042-712072 042-712072
58 สงขลา 331/25 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 074-330220 074-330149
59 สตูล 276 ม.2 ถ.คลองขุด-นาแค อ.เมือง จ.สตูล 91000 074-772068 074-772172
60 สมุทรปราการ 51 หมู่ 7 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130 02-4635975 02-4626422
61 สมุทรสงคราม 2/19-20 หมู่ 2 ถ.ทางเข้าเมือง ต.บางแก้ว อ. เมือง  จ. สมุทรสงคราม 75000 034 - 714952 034-714952
62 สมุทรสาคร 9/14 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 034-432521-2 034-325521
63 สระแก้ว 200 หมู่ 13 ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 037-242435-6 037-242436
64 สระบุรี 437/5 ถ. มิตรภาพ ต. ปากเพรียว อ. เมือง จ. สระบุรี 18000 036 - 351 794 - 7 036 - 351 796
65 สิงห์บุรี 71/7-8 หมู่ 6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 036-510590 036-523811
66 สุโขทัย 157/1 ม.10 ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 055-610791 055-610790
67 สุพรรณบุรี 1/1 ถ.นางสายทอง ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-525224-5 035-525224-5
68 สุราษฎร์ธานี 39/19 หมู่ 1 ถ.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 0 7735 5092-3 0 7735 5092
69 สุรินทร์ 127/1 ม.11  ถ.สุรินทร์-ท่าสว่าง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044-515018 044-515018
70 หนองคาย 199 ม.10 ถ.มิตรภาพ ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 042-495091 042-495229
71 หนองบัวลำภู 21 ม.7  ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 042-378450 042-378034
72 อ่างทอง 80/1 ม.2 ซ.อ่างทองคำ ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 035-611962 035-614129
73 อุดรธานี ภายในบริเวณนิคมสงเคราะห์ ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042-237151 042-237151
74 อุทัยธานี 12  ม.6 ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 056-514711 056-514677
75 อุตรดิตถ์ 101/1 ม.5 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-407439 055-407373
76 อุบลราชธานี 10/2 ถ.พนม 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-242641 045-242641
77 อำนาจเจริญ 460-460/1 ถ.ราชบูรณะ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 045-511346-8 045-511346-8

 

สถานสงเคราะห์ฯ

ที่ จังหวัด ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 กรุงเทพมหานคร สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
255 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพมหานคร 10400
02 - 354 7484 - 5 02 - 354 7485 ต่อ 118
2 กรุงเทพมหานคร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
1086-1092 ถ.อาคารสงเคราะห์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
02 - 286 2013 02 - 213 1750
3 นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
78/1 ม.1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02 - 583 8314 02 - 583 4431
4 นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
78/24 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02 - 584 7254 - 5 02 - 584 7254 กด 109
5 นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02 - 583 8343 02 - 583 4002
6 นนทบุรี สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
2/2 ม.1 ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02 - 583 8345 02 - 583 3500 ต่อ 200
7 ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
2/40 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
02-577-1172 02-577-2348
8 ปทุมธานี สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
9 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 5) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
02 - 577 6569 - 73 02 - 577 6571,69
9 ปทุมธานี สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช
2/1 ม.2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
02 - 577 1267 02 - 577 1267
10 สระบุรี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี
137 ม.7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
036 - 268 708 036 - 266 708
11 อุดรธานี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดอุดรธานี
238 ม.4 ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330
042 - 120 074 042 - 120 051
12 เชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
63/1 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
053 - 121 157 - 60 053 - 121 160
13 นราธิวาส สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส
11 ม.8 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
073 - 532 331 073 - 532 054
14 ชลบุรี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
61 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
038 - 241 492 038 - 240 879
15 ยะลา สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา
82 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
073 - 274 488 073 - 274 488
16 นครราชสีมา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
278 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
044 - 272 512 044 - 272 512
17 นครศรีธรรมราช สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
193 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
075 - 356 166 075 - 310 374
18 หนองคาย สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
255 ม.14 บ้านหนองสองห้อง ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
042 - 407 387 042 - 495 095
19 ขอนแก่น สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
283 ม.13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
043 - 337 533 043 - 237 334
20 ปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี
186 ม.6 ต.รุสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
073 - 460 131,134 073 - 460 131
21 เชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
63/3 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
053 - 121 161,63 053 - 121 162
22 สงขลา สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
57/5 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
074 - 330 218 074 - 333 832
23 ขอนแก่น สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
36 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
043 - 421 251 043 - 421 200
24 ระยอง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
318 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
038 - 684 102 038 - 685 647
25 ชลบุรี สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี
104/27 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
038 - 234 402 - 3 038 - 234 404
26 ลำปาง สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง
121 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
054 - 825 597 054 - 825 597
27 สุราษฎร์ธานี สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29 ม.1 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
077 - 356 020 - 21 077 - 356 022
28 หนองคาย สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย
1 ม.14 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100
042 - 495 133 042 - 495 133 ต่อ 102
29 ศรีสะเกษ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ
203 ม.9 ถ.กสิกรรม ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
045 - 611 218 045 - 617 716
30 กาญจนบุรี สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม
1/1 ม.1 ต.จระเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260
0 3451 0906 0 3451 0908

ที่อยู่กรมกิจการเด็กและเยาวชน 46 12 106 0 1 2016-07-06 23:10:51 1 2017-05-14 19:05:08 1 0

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ