รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ


เรื่องร้องเรียน ไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตร
ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) พมจ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียดการร้องเรียน ไม่ได้รับเงินอุดหนุนบุตร ตอนนี้ลูกอายุ4เดือนแล้ว เงินยังไม่เข้า เช็คข้อมูลในเว็บไซต์ก็ไม่พบข้อมูลผู้ลงทะเบียน
การเผยแพร่ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล
ประเภทการร้องเรียน ร้องเรียน
สถานะการดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ยุติ
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ