รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 3 ก.พ. 2565

Share

ขอความร่วมมือ ข่าราชการ ลูกจ้าประจำ พนักงานราชการ และพนักงานกองทุน ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ปฏิบัติงานทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Form ได้ที่ http://forms.gle/fEyvmoi8DAZSoJmZA   

หรือสามารถสแกนผ่าน QR Code ด้านล่าง

คลังภาพ (Gallery)
QR Code แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ