รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 ก.พ. 2565 : รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข่าวเด่น

รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

9 มิ.ย. 2563 : รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ข่าวเด่น

รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา

17 ต.ค. 2562 : เลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2563

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562

16 ต.ค. 2562 : กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลประจำ รอบ 4 เดือน

กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลประจำ รอบ 4 เดือน

30 ต.ค. 2561 : รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน(การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน)

รายงานผลโครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน(การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน)

30 ต.ค. 2561 : รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานติดตามผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ